21 marca 2019 r. – przestrzeń miejska
23 marca 2019 r. godz. 18:30 – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”

http://www.facebook.com/poezjapiotrkowtrybunalski