22 września – 12 października 2019 r. – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”