8 grudnia 2019 r. – 8 stycznia 2020 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/
Wernisaż wystawy w niedzielę 8 grudnia 2019 r. o godz. 17:30