6 – 30 września 2020 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/
Wernisaż wystawy w niedzielę 6 września 2020 r. o godz. 18:00.