4 października – 4 listopada 2020 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”