2-23 lutego 2021 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”
Finisaż w niedzielę 21 lutego 2021 r. o godz. 17:00.