5 listopada 2021 r. – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”