18 stycznia – 11 lutego 2022 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/
Wernisaż wystawy w poniedziałek 17 stycznia 2022 r. o godz. 18:30