WYDARZENIA

Aktualne wydarzenia w CiKD.

„Moniuszkowcy” – Moniuszce w 200. rocznicę urodzin

27 października 2019 r. godz. 17:00 – Kościół Akademicki Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej

Noc Świętych 2019

31 października 2019 r. godz. 19:00

„Pocztówki z podróży – Norwegia” – wystawa fotografii Tomasza Lenarczyka

13 października – 6 listopada 2019 –  Galeria „Śnieżne Krużganki”

„Wyszukane obrazy” – wystawa fotografii Zofii Turno

6 – 30 października 2019 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki” Galeria pozostałych zdjęć…