WYDARZENIA

Aktualne wydarzenia w CiKD.

„Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”

18 stycznia – 11 lutego 2022 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/

„Przemijanie” – wystawa fotografii Witolda Stawskiego

11 stycznia – 11 lutego 2022 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”

„Fotograficzne Archiwum Miasta” – wystawa zbiorowa

11 stycznia – 11 lutego 2022 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA

Strona Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek.