WYDARZENIA

Aktualne wydarzenia w CiKD.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA

Strona Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek.