25 listopada 2018 r. godz. 18:00 – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”
Łódzki Dom Kultury
Łódzkie Spotkania Teatralne