5 stycznia – 5 lutego 2020 r. –  Galeria „Śnieżne Krużganki”