15 maja 2014 r. – Dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”