12 maja – 3 czerwca 2022 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/