6 – 30 września 2020 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/