28 lutego – 31 marca 2021 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”