20 maja – 27 czerwca 2018 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”