od 17 lutego 2023 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”