Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim przygotowują II edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz. 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Tryb., ul. Jerozolimska 29.

Biorąc pod uwagę, jak ważne jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają nauczycieli i uczniów. Uwzględniając kierunki realizacji polityki oświatowej państwa zmierzające m.in. do kształtowania postaw i wychowania do wartości, chcemy przybliżyć naszym odbiorcom treści znajdujące się w najpoczytniejszej Książce, jaką jest Biblia.