15 listopada – 10 grudnia 2015 r. – Galeria „Śnieżne krużganki”