2 sierpnia 2015 r. godz. 17:00 – Dziedziniec Centrum Idei Ku Demokracji