2 sierpnia – 30 września 2020 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”