19 marca 2016 r. godz. 19:00 – Dziedziniec Centrum Idei Ku Demokracji