28 sierpnia 2017 r. – Dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”