18 stycznia – 11 lutego 2022 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/