10-31 grudnia 2017 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”