19 – 29 marca 2017 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”

Pochodząca z Piotrkowa Trybunalskiego dominikanka Angelika Maria (Zofia) Renke jest jedną z najwybitniejszych polskich mistyczek.
13 lipca 1935 r. Zofia Irena zgłosiła się do klasztoru Dominikanek Klauzurowych w Świętej Annie, a 24 września wstąpiła do zakonu.
Postulat był dla niej czasem trudności i wewnętrznych rozterek. Już wtedy jednak odczuwała mistyczną więź z Bogiem – Jezus poradził jej, żeby w życiu nie przywiązywała się do niczego i w trudnych chwilach przyjmowała dobrze to, co Bóg jej ześle.
Swoje powołanie rozwijała w duchu mistycznym, o czym pisała w dzienniku. 13 lutego 1939 r. zanotowała w nim, że Jezus pozwolił jej nazywać siebie „moim jesteś”. 15 maja 1940 r. otrzymała nowe imię – Tradita Gratiae Dei (Oddana Łasce Bożej).
21 czerwca 1941 r. Angelika Maria (Zofia) usłyszała od Jezusa „Możesz czerpać ze wszystkich skarbów Mojego życia, męki i śmierci”. Zapisała, że 11 października 1941 roku Bóg pozwolił na to, by jej dusza „dotknęła” Go. W tym czasie wyrzekła się wszystkiego, co materialne i podkreślała, że daje jej to wielkie szczęście i pokój.
O duchowych przeżyciach Angelika Maria (Zofia) Renke pisała w swoim dzienniku, rozważaniach i listach. Żywiła duże nabożeństwo do Ducha Świętego, Serca Jezusa, Męki Pańskiej i Matki Bożej.