Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej
23 – 24 maja 2019 r. – sale konferencyjne Centrum idei „Ku Demokracji”

Galeria pozostałych zdjęć…