23 lipca 2023 r. godz. 11:30 – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”