11 stycznia – 11 lutego 2022 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”