11 – 30 czerwca 2022 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/
Wernisaż wystawy w sobotę 11 czerwca 2022 r. o godz. 16:00.