9 – 30 czerwca 2019 r. – galeria „U Panien” /na piętrze/

Galeria pozostałych zdjęć…