9 – 31 grudnia 2018 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”