7-31 grudnia 2014 r. – Galeria „Śnieżne krużganki”