18 października – 12 listopada 2015 r. – Galeria „Śnieżne krużganki”