12 lutego – 15 marca 2017 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”