1-31 stycznia 2018 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”