13 grudnia 2016 r. – 11 stycznia 2017 r.  – Galeria „Śnieżne Krużganki”