23 maja – 20 czerwca 2021 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/