4-31 stycznia 2015 r. – Galeria „Śnieżne krużganki”