5 listopada 2021 r. godz. 19:00 – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”