28 kwietnia – 29 maja 2019 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”