WYDARZENIA

Aktualne wydarzenia w CiKD.

„Święto” – ikona współczesna i ceramika liturgiczna

11 – 30 czerwca 2022 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/ Wernisaż wystawy w sobotę 11 czerwca 2022 r. o godz. 16:00.

„Ukraina – spojrzeniem dziecka” – wystawa prac dzieci z Ukrainy

kwiecień 2022 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA

Strona Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek.