WYDARZENIA

Aktualne wydarzenia w CiKD.

Noc Świętych 2019

31 października 2019 r. godz. 19:00

„Pocztówki z podróży – Norwegia” – wystawa fotografii Tomasza Lenarczyka

13 października – 6 listopada 2019 –  Galeria „Śnieżne Krużganki”

„Wyszukane obrazy” – wystawa fotografii Zofii Turno

6 – 30 października 2019 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki” Galeria pozostałych zdjęć…

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA

Strona Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek.

Strona Chóru Centrum idei „Ku Demokracji”.

PARTNERZY