WYDARZENIA

Aktualne wydarzenia w CiKD.

„Zapiski z podróży” – wystawa Jerzego Samborskiego (1935-2012)

28 kwietnia – 29 maja 2019 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”

Znane/nieznane – Ręczno 2018

7 kwietnia – 8 maja 2019 r. – Galeria „U Panien” /na piętrze/ Galeria pozostałych zdjęć…  

„Inni” – wystawa fotografii Janusza Witka

24 marca – 24 kwietnia 2019 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”  

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA

Strona Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek.

Strona Chóru Centrum idei „Ku Demokracji”.

PARTNERZY