O CENTRUM

W 2010 roku wszedł w fazę realizacji pomysł o stworzeniu trzech centrów idei: Ku Wielokulturowości – w Łodzi, Ku Humanizmowi – w Łasku, i Ku Demokracji – w Piotrkowie Trybunalskim. Stworzenie tych centrów zostało współfinansowane przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Beneficjentem projektu jest Archidiecezja Łódzka. Partnerem w zakresie działania Centrum idei „Ku Demokracji” jest Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim. W styczniu 2015 roku zakończono etap inwestycyjny i rozpoczęto etap realizacji programu kulturalnego.

Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim powstało dzięki remontowi, rozbudowie oraz dostosowaniu istniejących zabudowań klasztoru Panien Dominikanek i nadaniu obiektowi funkcji kulturalnych. Przedsięwzięcie to jest nakierowane na udostępnienie ogółowi społeczeństwa oferty kulturalnej, która poprzez sposób przekazu i oferowaną tematykę będzie kształtować postawy i propagować wszelkie wartości związane z demokracją. Polska kultura, obyczaje i historyczna pamięć, są nierozerwalnie złączone z demokracją. Demokracja jest sprzężona z dziejami Piotrkowa Trybunalskiego, który jest kolebką polskiego parlamentaryzmu.

Prace budowlane i remontowe dotyczyły budynków dawnego klasztoru Panien Dominikanek. Znaczna część pomieszczeń była w ruinie, inne wymagały gruntownej przebudowy, tak aby mogły pełnić funkcję ogólnodostępnego obiektu kultury. Dziedziniec podwyższono i pokryto szklanym dachem, odkryto ulicę Przymurną, powstał też nowy budynek, z którego można przechodzić do galerii wystawienniczej i na taras widokowy na murach. Całkowity koszt inwestycji Centrum idei „Ku Demokracji” to 20.670.607 zł. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 17.570.015 zł.

Centrum idei “Ku Demokracji” jest miejscem, gdzie można organizować różnorodne wystawy sztuki. W obiekcie działają stale dwie galerie wyposażone w specjalny system oświetleniowy, zapewniający właściwą ekspozycję prac.

Galeria „Śnieżne Krużganki” bezpośrednio przylega do kościoła i służy do prezentacji fotografii, rysunków, grafik, obrazów o niewielkich rozmiarach.

Galeria „U Panien” znajduje się na piętrze nad krużgankami. Jest wyposażona w profesjonalny system wystawienniczy. Prezentowane są tu obrazy, rzeźby, instalacje przestrzenne.

W miesiącach letnich dla celów wystawienniczych wykorzystywany jest Dziedziniec Centrum i Ulica Przymurna.

Dziedziniec Centrum idei “Ku Demokracji” to miejsce, które może pełnić funkcje sali koncertowej przez cały rok. Przeszklony dach i rozsuwana ściana oddzielająca estradę z widownią od pozostałej części obiektu daje możliwość realizacji różnorodnych wydarzeń muzycznych niezależnie od warunków pogodowych. Duża scena, profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie pozwalają na organizowanie festiwali i koncertów muzyki współczesnej, klasycznej, chóralnej, sakralnej, folkowej, poezji śpiewanej i recitali. Na widowni w części przeszklonej może zasiąść ok. 250 osób.

W budynku można urządzać koncerty kameralne (dla ok. 50 osób). Centrum dysponuje wysokiej klasy fortepianem elektronicznym Yamaha.

W budynku poklasztornym można organizować prelekcje z wykorzystaniem technik multimedialnych, zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla artystów przewidziano garderoby i pokoje gościnne.

Działalność artystyczna w Centrum idei “Ku Demokracji” obejmuje różne dziedziny sztuki: koncerty,  wystawy i wernisaże, warsztaty artystyczne, spotkania z pisarzami i poetami, spotkania z ludźmi sztuki, kultury, spektakle teatralne, projekcje filmowe, prezentacje młodych twórców kultury.

Centrum to także dobre miejsce na spotkania środowisk twórczych, prelekcje naukowe, seminaria, konferencje i sympozja.

O jakość oferty kulturalnej dba Rada Programowa, która jest ciałem doradczym dyrektora biura. Centrum stawia sobie za cel stworzenie nie tylko ciekawego miejsca dla społeczności lokalnej, ale i ważnego punktu na mapie kulturalnej Polski i Europy. Chcemy aby w Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim mogli spotykać się artyści, twórcy, naukowcy i pasjonaci, którzy pragną swoimi dziełami, słowem i muzyką zmieniać świat na lepsze.