5 – 30 czerwca 2016 r. – Dziedziniec Centrum Idei Ku Demokracji