9 – 26 lutego 2020 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”