11 listopada 2022 r. godz. 17:00 – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”