2 – 30 czerwca 2019 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”

Galeria pozostałych zdjęć…