3 czerwca 2018 r. godz. 10:30 – dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji”