14-28 września 2021 r. – Galeria „Śnieżne Krużganki”